แนะนำหนังสือน่าอ่าน The Brothers Karamazov (พี่น้องคารามาคอฟ)

แนะนำหนังสือน่าอ่าน The Brothers Karamazov (พี่น้องคารามาคอฟ)

The Brothers Karamazov ผู้แต่งคือ Fyodor Dostoevsky หนังสือเรื่องนี้เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเขา เขาใช้เวลาเกือบ 2 ปีจึงจะเขียนเรื่องนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ต่อมา The Brothers Karamazov ได้รับการตีพิมพ์เป็นตอนๆใน นิตยสาร Russian Messenger ตั้งแต่เดือนมกราคม 1879 ถึงพฤศจิกายน 1880 และ Dostoevsky ตายหลังจากนั้น 4 เดือนหลังจากหนังสือของเขาได้รับการตีพิมพ์

The Brothers Karamazov เป็นนวนิยายแห่งปรัชญา มีฉากหลังตั้งอยู่ในศตวรรษที่ 19 ของประเทศรัสเซีย ซึ่งล้วงลึกลงไปในเรื่องของจริยธรรม , การอภิปรายของพระเจ้า , แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระและมีคุณธรรม มันเป็นเรื่องราวทางจิตวิญญาณของการต่อสู้ทางศีลธรรม ในเรื่องความเชื่อข้อสงสัยการตัดสินใจและเหตุผล ผสมผสานไปกับยุคฟื้นฟูของรัสเซีย กับพล็อตที่หมุนรอบไปในเรื่องของการปิตุฆาต นิยายเรื่องนี้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่ผู้อ่านหลายๆคน อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในความสำเร็จสูงสุดในโลกวรรณกรรม บนท้องเรื่องที่ต้องการถ่ายทอดถึงความพยายามดำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง

ความโดดเด่นของเรื่องนี้ คือ ตัวละครแต่ละตัวนั้น Fyodor Dostoevsky ได้สร้างบุคลิก นิสัย ความคิด ความเชื่อไว้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นเนื้อแท้ของมนุษย์แต่ละคน ได้อย่างทะลุปรุโปร่งจนถึงจิตวิญญาณ นับเป็นเอกลักษณ์อันละเอียดลออและความสามารถส่วนของของ Dostoevsky อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีการใส่รายละเอียด ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนรวมถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงในสังคมรัสเซีย

Dostoevsky เขียนนวนิยายเรื่องนี้ขึ้นมา เพื่อทำให้เรามองเห็นความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ซึ่งมีทั้งความดีกับความชั่วผสมอยู่ในคนๆเดียวกัน มนุษย์เราช่างมีความคิดที่ซับซ้อนสับสนวุ่นวาย แต่ในอีกด้านหนึ่ง เขาก็แสดงให้เห็นจิตใจอันดีงามของมนุษย์ผ่านตัวละครที่มีชื่อว่า อโลชา ผู้ส่งความเอื้ออาทรห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ คนอ่านก็รู้สึกสบายใจและอบอุ่นเมื่อได้อ่านเรื่องราวของคนคนนี้ เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของพระเจ้าก็ว่าได้

ถึงแม้ว่าบางบทของเรื่อง The Brothers Karamazov จะยืดยาดไปบ้าง แต่เมื่อดูภาพรวมแล้ว หนังสือเล่มนี้ก็จัดเป็นวรรณกรรมอันทรงคุณค่า ที่มีต่อความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ เมื่ออ่านแล้วคุณจะได้ข้อคิด ตลอดจนเข้าใจว่ามนุษย์คือสิ่งที่ถูกสร้างมาอย่างมีความผิดพลาด การดูแลเลี้ยงดูตั้งแต่วัยเยาว์ ล้วนส่งผลต่อความนึกคิดของแต่ละคน เมื่ออ่านจนจบแล้วคุณจะได้ย้อนกลับมามองตัวเอง มองลึกลงไปในความคิดของตนเอง ว่าตอนนี้เรากำลังคิดดี หรือคิดเลวต่อใครบ้าง ส่วนสิ่งสำคัญที่สุดคือความคิดที่ดีของเราจะสามารถเอาชนะความคิดชั่วได้หรือไม่