หนังสือวรรณกรรมไทยที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน

หนังสือวรรณกรรมไทยที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน

ประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งประเทศอันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน เป็นประเทศที่มีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตัวเองมาตั้งแต่สมัยหลายร้อยปีก่อน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การเขียนหนังสือในรูปแบบวรรณกรรมเป็นเรื่องอยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน วรรณกรรมของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีหลายเรื่องราวให้ข้อคิด ให้คำสอน แม้กาลเวลาจะผ่านล่วงเลยไป แต่ก็ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน เพราะเนื้อหายังคงใช้ได้อยู่ เพราะฉะนั้นมาทำความรู้จักกับวรรณกรรมของไทยที่ได้รับความนิยมมาทุกยุคทุกสมัยจวบจนถึงปัจจุบันนี้กันค่ะ

ลูกอีสาน คำพูน บุญทวี

คำพูน บุญทวี เป็นอีกหนึ่งศิลปินแห่งชาติของไทย สาขาวรรณศิลป์ประจำปี พ.ศ. 2544 ท่านเป็นนักเขียน เขียนทั้งเรื่องสั้น , นวนิยาย , สารคดี ท่านเกิดมาในสังคมอีสาน จึงทำให้ผลงานได้แต่สะท้อนอัตลักษณ์ที่สำคัญของชาวอีสานเอาไว้อย่างครบถ้วน ทั้งการบอกเล่าเรื่องราวของภาพวิถีชีวิต , การใช้ผญาและกลอนลำ บวกกับการนำเสนอเรื่องราวความเชื่อทางจิตวิญญาณ

โดย ลูกอีสาน เป็นเสมือนตัวแทนบอกเล่าชีวิตในวัยเด็กของผู้เขียน ซึ่งเติบโตมาจากสภาพอันแร้นแค้น แสดงให้เห็นชีวิตชนบทอันมีทั้ง ความสุข , ความทุกข์ , การต่อสู้อดทนกับสภาพของธรรมชาติ ผลงานอันทรงคุณค่าเล่มนี้ได้รับรางวัลซีไรต์ ปี พ.ศ. 2522 เป็นหนึ่งใน 100 หนังสือดีซึ่งคนไทยควรอ่าน ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น อังกฤษ , ญี่ปุ่น และ ฝรั่งเศส

ปิศาจ – เสนีย์ เสาวพงศ์

เสนีย์ เสาวพงศ์  เป็นนามปากกาของ ศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์ ท่านเป็นทั้งนักการทูต , นักเขียน , นักหนังสือพิมพ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2533 ผลงานชวนตราตรึงผู้อ่านได้มากที่สุด คือ ปีศาจ ท่านเขียนเมื่อ พ.ศ. 2496 แต่กลับได้รับความนิยมหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ถ้าหยิบเล่มนี้มาอ่านในปัจจุบันก็ยังคงทันสมัยอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยยังไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลง

ปีศาจในที่นี้หาใช้ภูตผีปีศาจจากมิติอื่นไม่ แต่เป็นคำเรียกปฏิปักษ์โดยตรงกับสังคมศักดินา ที่ยังคงยึดติดกับค่านิยมเก่าๆ โดยมีนาย สาย สีมา และรัชนีย์ ตัวละครเอกของเรื่อง ที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ซึ่งอยากเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกว่าเก่า ก้าวเข้าไปสู่ความเท่าเทียม มนุษย์ทุกคนกำหนดเรื่องราวของตัวเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องมองชาติกำเนิดหรือพรหมลิขิต

ขมิ้นกับปูน ศรีฟ้า ลดาวัลย์

หม่อมหลวงศรีฟ้า ท่านได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวรรณศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี พ.ศ. 2539 ท่านเป็นนักเขียนนวนิยาย , เรื่องสั้น และสารคดีของเจ้านายในวัง ผลงานชิ้นโดดเด่น คือ ขมิ้นกับปูน อันเป็นเรื่องราวสะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของชนชั้นนำ ในช่วงหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนถึงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2