หนังสือที่ได้รับรางวัล “หนังสือแห่งชาติ” มีเรื่องอะไรบ้างในปี 2560

สถานที่จัดงานคือ โรงแรม Beyond Suites บางพลัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ได้ประกาศผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 อย่างเป็นทางการ โดยมี นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ได้ออกมากล่าวถึงงานในปีนี้ว่า ‘ สำหรับปี 2560 มีนักประพันธ์ , ผู้จัดพิมพ์ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ต่างพากันร่วมส่งหนังสือเข้าร่วมประกวดในรางวัลประเภทต่างๆอย่างคับคั่ง รวมทั้งสิ้น 464 เรื่องและแบ่งออกเป็นหลากหลายประเภท เช่น สารคดี , นวนิยาย , กวีนิพนธ์ , รวมเรื่องสั้น , หนังสือสำหรับเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี , หนังสือสำหรับเด็กอายุ 6 – 11 ปี , หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่นอายุ 12 – 18 ปี , การ์ตูนหรือนิยายภาพที่มีความสวยงาม โดยในการตัดสินอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาภายใต้หลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นหนังสือที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของไทย , ไม่กระทบกระทั่งต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงเนื้อเรื่องต้องมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความสมบูรณ์ของข้อมูลในการอ้างอิง มีความทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ มีความคิดสร้างสรรค์สมเหตุสมผล และดูจากหลักการประพันธ์ การใช้สำนวนโวหารถ้อยคำ ภาพประกอบต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง มีคุณค่าสารประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน มีความเหมาะสมกับวัยของเด็กในรุ่นต่างๆ การออกแบบจัดทำรูปเล่มรวมทั้งส่วนประกอบอื่นๆ จะต้องมีความสอดคล้องเป็นไปในทางเดียวกัน’

นางสุกัญญา กล่าวต่อไปอีกว่า ‘สำหรับการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2560 นี้ มีหนังสือได้รับรางวัลไปถึง 51 เรื่อง มีรางวัลดีเด่น 11 เรื่อง และรางวัลชมเชย 40 เรื่อง ได้แก่

รางวัลดีเด่นประเภท

  • สารคดี เรื่อง บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย โดย ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี และคณะ
  • นวนิยาย เรื่อง พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ โดย วีรพร นิติประภา
  • กวีนิพนธ์ เรื่อง ทางจักรา โดย ศิวกานต์ ปทุมสูติ
  • รวมเรื่องสั้น เรื่อง อาคเนย์คะนึง โดย อนุสรณ์ ติปยานนท์
  • เด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี ไม่มีเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
  • เด็กอายุ 6 – 11 ปี แบ่งออกเป็น บันเทิงคดี เรื่อง อยู่วังสระปทุม โดย สุมาลี , สารคดี เรื่อง กราบพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 โดย เด็กหญิงติณณา แดนเขตต์
  • เด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี แบ่งออกเป็น บันเทิงคดี กับสารคดี ไม่มีเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
  • ประเภทบทร้อยกรอง เรื่อง คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง โดย แมน คล้ายสุวรรณ
  • หนังสือการ์ตูนหรือนิยายภาพ เรื่อง มุม — มอง — หมา DOG EYE VIEW โดย PUCK ไตรภัค สุภวัฒนา
  • การ์ตูนหรือนิยายภาพสำหรับเด็ก เรื่อง จำปาและมากะเร็ต : ปฐมบทแห่งการเดินทาง Jumpa & Margaret The Pilgrimage โดย กวิน ศิริ

ประเภทหนังสือสวยงาม ได้แก่ ประเภททั่วไป เรื่อง ราชผาติกานุสรณ์ โดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประเภทเด็ก เรื่อง กำเนิดวานร 18 มงกุฎ โดย ปิติพร วทาทิยาภรณ์