หนังสือที่ได้รับรางวัล “หนังสือแห่งชาติ” มีเรื่องอะไรบ้างในปี 2561

เพื่อเป็นการส่งเสริมการรักการอ่าน และมอบขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำงานทางด้านงานเขียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศผลประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 มีหนังสือส่งเข้าประกวดทั้งหมด 338 เรื่อง ผลปรากฏว่ามีรางวัลดีเด่น 11 เรื่อง พร้อมเตรียมเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพฯ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

โดยนางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ออกมาแถลงถึงผลการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561 โดยสำนักงาน สพฐ. เป็นผู้ดำเนินการจัดงานประกวด ได้พิจารณามีหนังสือที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 52 เรื่อง แบ่งออกเป็นรางวัลดีเด่น 11 เรื่อง และรางวัลชมเชย 41 เรื่อง

รางวัลดีเด่น ได้แก่

 • หนังสือสารคดี เรื่อง นนทบุรีศรีมหานคร โดย พิศาล บุญผูก สำนักมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หนังสือนวนิยาย ไม่มีเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
 • หนังสือกวีนิพนธ์ ไม่มีเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
 • หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง ลืมตาตื่นอีกครั้ง…ในเวลาอันสมควร โดย ปองวุฒิ รุจิระชาคร สำนักพิมพ์แพรว
 • หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี เรื่อง นกป่ากับปู่ต้นไม้ โดย ปรีดา ปัญญาจันทร์ สุดไผท เมืองไทย บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด

หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. บันเทิงคดี เรื่อง โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด
 2. สารคดี เรื่อง พระพุทธเจ้า ศาสดาผู้รู้แจ้งด้วยตนเอง โดย สุทธิลักษณ์ น้อยหร่าย อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 1. ประเภทบันเทิงคดี ไม่มีเรื่องใดสมควรได้รับรางวัล
 2. ประเภทสารคดี เรื่อง วิถีแห่งไทย… สายธารแห่งปัญญา โดย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 3. ประเภทบทร้อยกรอง เรื่อง รวมบทร้อยกรอง ร้อยกลอน โดย ชวิน พงษ์ผจญ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต

หนังสือการ์ตูนหรือนิยายภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • การ์ตูนหรือนิยายภาพทั่วไป เรื่อง ความสุขของกะทิ ฉบับลายเส้น โดย งามพรรณ เวชชาชีวะ แพรวสำนักพิมพ์
 • การ์ตูนหรือนิยายภาพสำหรับเด็ก เรื่อง ล่าขุมทรัพย์อาเซียน: สิงคโปร์ โดย ป๋าสนิท และกฤษดา พึงปิติพรชัย บริษัท นานมีบุ๊คส์จำกัด

สำหรับหนังสือสวยงาม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ประเภททั่วไป เรื่อง สมุดภาพสยามเรเนซองส์ : ความทรงจำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 REMINISCENCE OF RATTANAKOSIN I (1851 – 1911) โดย หม่อมหลวงภัคภรจันท์ เกษมศรี สำนักพิมพ์ สยาม เรเนซองส์ จำกัด
 2. ประเภทสำหรับเด็ก เรื่อง ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind โดย ธัมม์ ศิริพรมรินทร์ บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด

โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร